Uloge u Narodnom pozorištu Sombor

  • Simon Evrar, Mara-Sad režija: Radoslav Milenković (1997.)