Uloge u Narodnom pozorištu Sombor

  • Bolničarka, Mara-Sad režija: Radoslav Milenković (1997.)