Mihajlo Nestorović

Rođen 1966. godine u Požarevcu. 

Završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Branka Pleše.
Član glumačkog ansambla Narodnog pozorišta Sombor od 2001. godine.
Mihajlo Nestorović je upravnik Narodnog pozorišta Sombor.

Uloge u Narodnom pozorištu Sombor

 • Morvai Đerđ, HEIMATBUCH (KNJIGA O ZAVIČAJU) režija: Gorčin Stojanović (2015);
 • Car Lazar, Starac Foča, MARKO KRALJEVIĆ režija: Aleksandar Božina (2012);
 • Obren, MAGNETI režija: Dušan Jović (2011);
 • Stepan, ŽENIDBA režija: Ana Đorđević (2010);
 • Torvald Helmer (u video materijalu), NORA (LUTKINA KUĆA) režija: Predrag Štrbac (2010);
 • OGOVARANJE režija: Ljubiša Ristić (2008);
 • VIA BALKAN režija: Gorčin Stojanović (Putovanje), Lary Zappia (Nigde drugde), Kokan Mladenović (Putokaz) (2007);
 • Fabricio, momak u gostionici, MIRANDOLINA režija: Filip Grinvald (2007);
 • Zevs, KADMO KRALJ režija: Nela Antonović (2007);
 • Ijen, MONOGAMIJA režija: Ana Tomović (2007);
 • Nako, MASKA režija: Gorčin Stojanović (2007);
 • Batić, LAŽA I PARALAŽA režija: Gorčin Stojanović (2006);
 • VIS Rambadeus - Vokalni solista 2, BALKANSKI ŠPIJUN režija: Kokan Mladenović (2005);
 • Beba, NEMIRKO I SVEMIRKO režija: Saša Torlaković (2004);
 • Teča Jakov, GOSPOĐA MINISTARKA režija: Gorčin Stojanović (2004);
 • Činovnik / Pisac Suslenko, MRTVE UŠE režija: Tatjana Mandić Rigonat (2003);
 • Dvobratski, Rimova, Bosoj, Vidov, Svrbova, Snihodski, MAJSTOR I MARGARITA režija: Kokan Mladenović (2003);
 • Šper, KAZIMIR I KAROLINA režija: Iva Milošević (2002);
 • Džems, NIGDE NIKOG NEMAM režija: Radoslav Milenković (2002);
 • Kraiša, Vučina, Dobreč, OPSADA CRKVE SVETOG SPASA režija: Kokan Mladenović (2002);
 • Sin, ŠEST LICA TRAŽE PISCA režija: David Putnik (2001);
 • Josa pandur, SUMNJIVO LICE režija: Jagoš Marković (1998);

Značajnije uloge u ostalim pozorištima:

U NP Užice:

 • Klitandar, Učene žene, režija Branko Pleša;
 • Oktav, Skapenove podvale, režija Aleksandra Kovačević;
 • Ilja, Praćka, režija Branko Popović;
 • Dimitrije Crnobarac, Kako zasmejati gospodara, režija Kokan Mladenović;
 • Per Gint, Per Gint, režija Kokan Mladenović;
 • Orsino, Bogojavljenska noć, režija Branko Popović.

U Zvezdara teatru:

 • Specijalac, Lari Tompson, tragedija jedne mladosti, režija Dušan Kovačević.
Podeli sadržaj

Foto: Vukica Mikača