Galeb


Uloge:
Irina Nikolajevna Arkadina Tatjana Bermel
Trepljev Bogomir Đorđević
Sorin Milojko Topalović
Nina Snežana Mladenović
Ilja Šamrajev Bora Stojanović
Polina Nadežda Bulatović
Maša Ksenija Marić Đorđević
Trigorin David Tasić Daf
Dr Dorn Vladimir Amidžić
Medvedenko Živorad Ilić
Jakov Jovan Ristovski