Homo Volans

Koreograf: Ivana Tavičar

Lektor: Žarko Ružić

Asistent režije: Ljiljana Tomić Markovinović

Scenski pokret: Ivica Klemenc

Uloge:
Gedeon Marko Tasić
Mitrofan Vladimir Amidžić
Jovan Radoje Čupić
Bogdan Jovan Ristovski
Isidora Ksenija Marić Đorđević
Balatetta, novinarka Slavica Radulović
Mlađi sveštenik Dragan Kojić
Veljko Živorad Ilić
Stariji sveštenik David Tasić Daf
Ljubomir Zdravko Panić
David Želimir Novković - Cile
Čordar Milojko Topalović
Radivoj Borivoje Stojanović
Pesnik (Laza Kostić) Bogomir Đorđević
Jaša Šašin Danilo Gavrilov
Horistkinja 1 Tatjana Bermel
Horistkinja 2 Jelica Stevanović
Horistkinja 3 Vesna Kolić