Laza Kostić Gordana

Režija: Zoran Ratković

Premijera: sreda, 05.10.1994.

Kostimograf: Branka Petrović
Scenograf: Boris Maksimović
Muzika: Vojislav Kostić

Uloge:
Vukosav - četovođa Saša Torlaković
Gordana - žena Biljana Keskenović
brat Milan Šandor Jung
Marko Radojko Malbaša
Labud Srđan Aleksić
Vidoje Živorad Ilić
Gavran Pero Stojančević
Mihat Slobodan Tešić
Jefto Bogomir Đorđević