Svetlo

Velika scena | Studio 99 | Svetlo | Ton | Površina pozorišta

Pult: compulite micron-4d
160 dimovanih linija 2kw
3 dimovane linije 5kw

Za preuzimanje tlocrta dovoljan je jedan klik na crtež ispod.