Milivoje Mlađenović
Maestro

adaptacija: Milan Nešković i Sara Radojković
dramaturg: Sara Radojković
asistent scenografa: Tamara Branković

praizvedba teksta

Igraju:
KONJOVIĆ Saša Torlaković
GLUMAC Ivana V. Jovanović
EMA Biljana Keskenović
POŠTAR MAKSIMILIJAN Marko Marković
NAJBOLJI PRIJATELJ Srđan Aleksić
ĆIRA FALCIONE Bogomir Đorđević
KRITIČARKA Vanja Nenadić
BUMBAR Grigorije Jakišić

inspicijent: Zoran Vučković
sufler: Ninoslav Vranić

Reč reditelja

„Iako se ova predstava bavi likom i delom, lokalno ali i globalno značajnog, slikara Milana Konjovića, nastojao sam da ona bude tačnija i doslednija u emociji i umetničkom izrazu, nego da slepo prati faktografiju. Od pozorišne scene smo napravili prostor sećanja u kome se vreme i događaji sažimaju u niz snoviđenskih scena koje prate logiku unutrašnje borbe glavnog junaka. U njima se umetnik suočava sa sopstvenim egom, odlukama koje je doneo, i odnosom spram najbližih ljudi u svojoj okolini. Na taj način, ne pričamo samo priču o Milanu Konjoviću, već univerzalnu priču koja analizira odnos umetnika i vremena u kome živi.

Ipak, najvažnija i noseća tema ove predstave je odnos umetnika spram smrti. Da li je umetnost veća od života ili je život najneuhvatljivije i najznačajnije umetničko delo od svih? I ko ga na kraju potpisuje - smrt ili umetnik?“

Milan Nešković

svetlo: Igor Pekanović; dizajn svetla: Stipan Petreš; ton: Mile Kovačević; izrada dekora: Erika Vujić, Vladimir Topalov i Ivan Kusturin; izrada kostima: Dragana Gvardijan, Renata Terzić i k.g. Danica Komadina; šminka: Radmila Pekez; rekvizita: Dejan Vuković; dekor: Andrej Todorović, Branislav Birvalski i Goran Berenji; šef scenske opreme: Nemanja Vukičević; bine majstor: Dejan Pletikosić; tehničko vođstvo: Stipan Petreš
vajar: Peter Mraković
fotografije: Milan Đurđević
organizatori: Vesna Vranješ i Toplica Mandić
Srdačno se zahvaljujemo na saradnji učitelju plesa Ladi Božiću.

prva premijera u sezoni 2016/2017.
514. premijera od osnivanja