Ežen Labiš
Florentinski šešir

Koreograf: Snežana Todorović
Muzička pratnja: Svetozar Kovačević i Ernest Veselovski

Igraju:
Fadinar, rentijer Saša Torlaković
Nonakur, cvećar David Tasić Daf
Bopertui Bogomir Đorđević
Vezine, gluv Vladimir Amidžić
Tardivo, knjigovođa Milojko Topalović
Boben, Nonakurov nećak Zoran Ćosić
Emil Tavernije, poručnik Radoje Čupić
Feliks, Fadinarov sluga Zdravko Panić
Ahil de Rozalba, mladi laf Živorad Ilić
Elen, Nonakurova kći Branka Bojić
Anais, supruga Bopertuia Ksenija Marić Đorđević
Baronica de Šampinji Tatjana Bermel
Klara, modiskinja Biljana Keskenović
Kaplar Danilo Gavrilov
Služavka kod Boprtuia Tatjana Šanta