Branislav Nušić
Hajduci


Igraju:
Brana Pero Stojančević
Čika Brba Saša Torlaković
Mile Vrabac Tatjana Šanta
Mile Gluvać Nikola Ivošević
Mita Trta Zdravko Panić
Stambolić Živorad Ilić
Živko Šandor Jung
Persa Branka Šelić
Profesor, Seljak Vladimir Amidžić