Radoslav Zlatan Dorić
Strankadžije

Korepetitor: Šandor Jung
Asistent režije: Nikola Ivošević

Igraju:
Jerotije Žutič, bivši političar i privrednik Stevan Gardinovački
Moler, firmopisac, popravljač sveta Milojko Topalović
leksa Nušić, cinkaroš, mutan tip Pero Stojančević
Srbijanka Zulfikarmujkić Ksenija Marić
Miloš Trandafilović Džaf kriminalac Bogomir Đorđević
Poleksija Bajić, zvana tetka i ujna večita aktiviskinja Ljiljana Tomić Markovinović
Gavrilo Bosanac, intelektualac, pisac, duplo golo Radoje Čupić
Dobrivoje Kamenjar, oficir u penziji David Tasić Daf
Laza Zidar Zdravko Panić
Jovan Popović reditelj lokalnog pozorišta Vladimir Amidžić
Guta Ciganin Saša Torlaković
Violeta Buzančić, glumica Biljana Keskenović
Ceca Žutić, Jerottijeva ćerka Tatjana Medić
Đoka Kertes, apotekarski pomoćnik zadužen za narod Živorad Ilić