Rober Toma
Klopka


Igraju:
Danijel Dušan Jović
Floransa Milijana Makević Mirkov
Policijski inspektor Nenad Pećinar
Velečasni Maksimen Miljan Prljeta
Merliš Pero Stojančević
Gospođica Berton Tatjana Šanta