Jovan Sterija Popović
Laža i paralaža


Igraju:
Marko Vujić David Tasić Daf
Jelica Biljana Keskenović
Batić Mihajlo Nestorović
Aleksa Nenad Pećinar
Mita Miljan Prljeta
Marija Ivana V. Jovanović
Posrnula devojka Tatjana Šanta
Posrnula devojka Olgica Nestorović
Posrnula devojka Ksenija Marić Đorđević