Žorž Fejdo
Hotel Promaja


Igraju:
Pingle Saša Torlaković
Pajarden Radoje Čupić
Matje Bora Nenić
Maksim Pero Stojančević
Bulo Živorad Ilić
Bastijen Zdravko Panić
Komesar Radojko Malbaša
Šerve Šandor Jung
Marsela, Pajardenova žena Branka Šelić
Anželika, Pingleova žena Biljana Keskenović
Viktorija, sobarica kod Angleovih Jelica Petrović
Violeta, Matjeova kćer Mirna Ilić
Pakerta, Matjeova kćer Aleksandra Haler
Perveuša, Matjeova kćer Tijana Brosanović