Frank Vedekind
Buđenje proleća


Igraju:
Vendla Bergman Anđelika Simić
Gospođa Bergman Biljana Keskenović
Melhior Gabor Nenad Pećinar
Moric Štifel Aleksandar Đurica
Ernst Rebel Dušan Jović
Hans Rilov
Marta Besel Ivana V. Jovanović
Tea
Gospodin Gabor Saša Torlaković
Rektor Sunčanica Tatjana Šanta
Gospodin Štifel David Tasić Daf
Gospođa Gabor
Ilza