Vilfrid Hapel
Radost ubijanja


Igraju:
Diter Saša Torlaković
Norma Biljana Keskenović
Jerg, Sonja, Valtraud Dušan Jović
Otac David Tasić Daf
Majka Tatjana Šanta
Policajac, Georg, Dečak Nenad Pećinar