Momčilo Kovačević
Nemirko i Svemirko


Igraju:
Majka Tatjana Šanta
Devojka Ivana V. Jovanović
Doktorka Olgica Nestorović
Beba Mihajlo Nestorović
Cucliša Miljan Prljeta
Otac Pero Stojančević
Zelen-beba Zdravko Panić
Zelen-mama Ljiljana Tomić Markovinović
Policajac Srđan Stojnović