Vilijem Šekspir
Bogojavljenska noć


Igraju:
Orsino, vojvoda ilirski Igor Borojević
Sebastijan, Violin brat Igor Đorđević
Antonio pomorski kapetan Dušan Jović
pomorski kapetan, prijatelj Violin Zdravko Panić
Valentin Pero Stojančević
Kurio Živorad Ilić
Vitez Aleksandar Đurica
Vitez Nenad Pećinar
Malvolio Saša Torlaković
Fabijan Srđan Aleksić
Fest Ludalo Bora Nenić
Olivija Ivana V. Jovanović
Viola Anđelika Simić
služavka Tatjana Šanta