Jovan Sterija Popović
Zla žena


Igraju:
Grof Trifić Nenad Pećinar
Sultana, njegova žena Biljana Keskenović
Persida, njegova služavka Ivana V. Jovanović
Stevan, služitelj Bora Nenić
Sreta, čizmar Radoje Čupić
Pela, njegova žena Anđelika Simić