Javne nabavke

2016. godina


Javna nabavka radovi na obnovi vodovodne mreže 03/16

Javna nabavka usluge - Najam autobusa i međugradskog autobusa sa vozačem

Nabavka električne energije

Javna nabavka dobara - električne energije u postupku male vrednosti redni broj 01/16

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Arhiva