Adolf Deneri & Ežen Kormon
Dve sirotice


Igraju:
Knez de Linijer Bogomir Đorđević
Pikar Milojko Topalović
Markiz de Prel Radoje Čupić
Knez de Maji Pero Stojančević
Lekar Vladimir Amidžić
Pjer Slobodan Tešić
Žak Robert Kolar
Rože, vitez de Vodrej Saša Torlaković
Frošarova Tatjana Bermel
Lujza Tatjana Šanta
Anrijeta Tatjana Medić
Dijana, kneginja de Linijer Biljana Keskenović
Marijana Branka Šelić
Floreta Jelica Petrović
Sestra Ženevjeva Ljubinka Topalović
Marten Danilo Gavrilov
Mare Zdravko Panić
Lafler Živorad Ilić