Slobodan Tešić

Glumu je diplomirao u klasi Petra Banićevića na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu.
Stalni je član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 2000. godine.
Bio je član ansambla Narodnog pozorišta Sombor u periodu od 1991. do 1997. godine i član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta u periodu od 1997. do 2000. godine.

Uloge u Narodnom pozorištu Sombor

Beogradsko dramsko pozorište Beograd

Ser Lucio O`Triger, Suparnici; Žutilov, Rodoljupci; Pojac, Malograđani.

Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd

Epihodov, Višnjik; Vladimir, Čekajući Godoa; Markiz de Lesak, Molijer - još jedan život; Dmitrij Ivanovič Jermolajev, Pseći valcer; Punču, Lulu; Poštar, Dragi tata; Gospodin Loajal, Tartif; Shefler, Rugoba.

Značajnije nagrade:

Dve nagrade za glumačko ostvarenje na Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine (za ulogu Heruvima, Figarova ženidba i Luka, Kate Kapuralica), glumačka nagrada na festivalu Ljubiša Jovanović u Šapcu (Luka, Kate Kapuralica).