Branislav Nušić
Gospođa ministarka


Igraju:
Sima Popović Nenad Pećinar
Zivka Popović Biljana Keskenović
Dara Ivana Vukčević
Raka Dušan Jović
Čeda Urošević Miloš Stanković
Dr Ninković Saša Torlaković
Rista Todorović Srđan Aleksić
Pera Kalenić Slobodan Tešić
Pera pisar Zdravko Panić
Ujka Vasa David Tasić Daf
Tetka Savka Tatjana Bermel
Teča Panta Pero Stojančević
Soja Olgica Nestorović
Teča Jakov Mihajlo Nestorović
Sava Mišić Zivorad Misić
g-dja Nata Stefanović Ksenija Marić Đorđević
Anka Ivana V. Jovanović
Učiteljica engleskog jezika Ljiljana Tomić Markovinović
Mile Pantin Igor Lerić
Fotografi Radomir Zivadinović,Aleksandar Tanurdzić