Petar Grujičić
Fiškal Galantom


Igraju:
Šanjika Kirić Saša Torlaković
Sofra Kirić David Tasić Daf
Soka Kirić Bogdanka Savić
Katica Kirić Branka Šelić
Pera Kirić Slobodan Tešić
Juca Biljana Keskenović
Anica Jelica Petrović
Lujza Tatjana Šanta
Polaček Bogomir Đorđević
Čamča Bora Nenić
Ružica Ksenija Marić Đorđević
Cehmajstor Radoje Čupić
Svećenik, Jucina majka Vladimir Amidžić
Pepi, Klaudio Srđan Aleksić
Pandur Živorad Ilić
Pop Zdravko Panić
Krauzovica Ljiljana Tomić Markovinović
Profesor, urednik novina Radojko Malbaša
Ispitanik, novinar Pero Stojančević
Prva talijanka Jelica Petrović
Druga talijanka Biljana Keskenović
Gondolijer Danilo Gavrilov
Jucin brat Aleksandar Lakić
Jucina sestra Izabela Nikolić
1 đak Aleksandar Kovač
2 đak Aleksandar Koruga
Švabica Bojana Šaša