Radoslav Pavlović
Mala


Igraju:
Milica Knežević Tatjana Šanta
Božidarka Knežević Ksenija Marić Đorđević
Miodrag Gončin David Tasić Daf
Miša Slobodan Tešić
Baba, Mišina baba Tatjana Bermel
Žika Ajkula Bogomir Đorđević
Kokan Kosovski Radoje Čupić
Stojan Stojanović Zdravko Panić
Slavica Stojanović Biljana Keskenović
Pukovnik Vladimir Amidžić
Islednik Pero Stojančević
Čiča Danilo Gavrilov
Konobar, bolničar Živorad Ilić
Deda, Miličin deda Milojko Topalović