Vladimir Andrić / Vojislav Kostić
Ko se šunja iza žbunja


Igraju:
Zdravko Slobodan Tešić
Tetka Branka Šelić
Slavko Radoje Čupić
Arsenije Bora Nenić
I mapet stražarka Biljana Keskenović
Nina Jelica Petrović
Grozdana grozna Ljiljana Tomić Markovinović
Grozozo Šandor Jung
II mapet stražarka Slađana Bukeljović